top of page

Collective Publications

 

2012

OTERO. Fátima. ”Cuestións sobre a irmá do sono”. Catálogo exposición “73x73x273- A irmá do sono”, Deputación de Lugo y  USC

2012

IGLESIAS BALDONEDO. Maribel / BUSTO MAGDALENA. “Manuel . Luis Fernández Silvoso, Debe/Haber”, Edición Maria Teresa Escaríz

2012

CATOIRA, TERRA  E SELO DE GALICIA. Teófilo edicións

2010

ROZAS. Ramón. “Un esbozo de vida”. Catálogo exposición “Visións da camelia”. Museo de Pontevedra, Deputación de Pontevedra

2010

NEIRA CRUZ. Xosé. “La lumiére comme pinceau”.Colection Dárt  contemporain de Gas Natural Fenosa. Argel y Orán

2010

BOAS NOITES VILAGARCÍA. Teófilo edicións

2008

2D XXI-ART GALICIEN. La Colección Caixanova en EL Instituto Cervantes  de París

2006

ROZAS. Ramón. “Artistas Pontevedreses en la Colección Caixanova”. Diario de Pontevedra

2005

SOBRAL. Antón. “Sombras mouras e brancas”. Catálogo exposición “Os gozos e as sombras 10 poetas + 10 artistas”, Fundación Torrente Ballester

2003

VIDAL VILLAVERDE. Manuel. “Contra o tempo”. Edicións Laiovento 

2003

GUÍAS CULTURALES. “Artistas de Galicia”. Xunta de Galicia

2003

DE PABLOS. Francisco. “A pintura en Galicia: do século XVII ás últimas tendencias”. Editorial Nigratrea

2002

EL CORREO GALLEGO. “Quién es Quién en la Galicia del  siglo XXI”

2001

VILA. Xosé Lois / VIANA. Victor. “Diccionario Biográfico de la Comarca do Salnés”. Deputación de Pontevedra

2000

PÉREZ GUERA. José. “Quién y por qué, anales de las artes plásticas en el siglo XXI”. Editorial Arte y Patrimonio

2000

LAFUENTE PALACIOS. Carlos. “Fondos do MACUF, 1989-1998”. MACUF, A Coruña

2000

GUÍA DO FONDO LOCAL. Biblioteca de Vilagarcía de Arousa

1999

PENELAS. Severino. Enciclopedia da Arte Galega. Hércules Ediciones

1999

DE PABLOS. Francisco. Colección Caixavigo IV

1999

CASTRO. Antón. Enciclopedia de Arte Galega. Hércules ediciones

1996

DE PABLOS. Francisco. Colección Caixavigo III

1995

CASTRO. Antón / GARCÍA IGLESIAS. Jose Manuel. “Colección de Arte da Xunta de Galicia 1986-1993. Xunta de Galicia

1994

SEOANE. Xabier. “Reto ou rendición, unha aproximación aos presupostos teóricos e criativos da arte galega”, Edicións do Castro

1994

MONTERO APARICIO. Domingo. Catálogo VII Bienal de pintura Ciudad de Zamora

1993

GONZÁLEZ  ALEGRE. Alberto. “As últimas encrucilladas”. Catálogo exposición “Trazos e camiños”, Xunta de Galicia, GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA. Apéndice nº33-34

1993

DOMÍNGUEZ PÉREZ. Isabel. “Loairas, pintura-escultura”. Catálogo exposición, Castelo de Soutomaior, Deputación de Pontevedra

1985

FESTIVAL DE POESÍA NO CONDADO. S.C do Condado, Salvaterra de Miño 1985

1985

CASTRO. Antón. Catálogo exposición “Cara ó futuro, outros artistas galegos”. Concello de Vigo

 

bottom of page